TOPPERS X
TOPPERS 2020-2021

Himadri Rawat
98%

Shreyash Pagia
97.8%

Pratyaksh Srivastava
97.8%

Shikhar Arora
96.2%

Mahimaa Prajapati
95.8%

Yash Saini
95.6%

Triveni Singh
95.4%

Prakhar Joshi
94.8%

Ansh Yadav
94%

Anshika Bisht
93.8%

Shubham Khurana
91.2%

Mahak Bhalla
90.6%
TOPPERS 2019 - 2020
TOPPERS 2018 - 2019
TOPPERS 2017 - 2018
TOPPERS 2016 - 2017
TOPPERS 2015 - 2016